509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklikler Getiren Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı!

 

1. Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)

-2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 milyon TL
-2021 hesap dönemi için 4 milyon TL
-2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler

belirtilen brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayanlar 1 Temmuz 2022 tarihine kadar; 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar ise ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmek zorunda. Peki e-defter uygulamasına geçişte neler değişti?

-2021 yılı brüt satış hasılat 4 milyon TL ve üzeri olan firmalar 1 Ocak 2023 tarihinde,
-2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar ise ilgili hesap dönemini izleyen hesap dönemi başında,
-2022 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan firmalar ise 1 Ocak 2024 tarihinde e-Defter uygulamasına geçmek zorunda.

Bunun haricinde dikkat çeken bir diğer değişiklik ise şöyle:

“IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde ve (4) numaralı bendinde yer alan “aracıları” ibaresi “aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar.” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, (b) fıkrasında yer alan “mükelleflerin” ibaresi “mükellefler ile ihtiyari olarak uygulamaya dahil olan mükelleflerin, birbirlerine” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “düzenleyecekleri” ibaresi “düzenlemeleri ve almaları gereken” şeklinde değiştirildi.

“1- Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)
-2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 milyon TL,
-2021 hesap dönemi için 4 milyon TL,
-2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

7- Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);
-2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL,
-2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri olan mükellefler.

8- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri.”

Yayımlanan tebliğe tüm detaylarıyla ulaşmak için tıklayın.

admin
Author: admin


Scroll to Top