Bağımsız Denetim Hizmetleri

Tabi olunan kurum itibarıyla

 • KGK (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) kapsamında denetim,
   
 • SPK (Sermaye Piyasası Kurumu) mevzuatına tabi ortaklık ve kurumların bağımsız denetimi,
   
 • BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) mevzuatı gereği bağımsız denetim,
    
 • EPDK (Enerji Piyasayı Denetleme Kurumu) sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin bağımsız denetimi,
 • Sigortacılık bağımsız denetimi,

Finansal Tablolar Denetimi

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), standartlar kapsamında hazırlanan finansal tablolar için bağımsız denetim hizmeti ,

Özel Amaçlı Bağımsız Denetim ve Uygunluk Denetimleri

 • Düzenleyici bir kurum tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla ilgili kurum tarafından oluşturulan finansal raporlama kurallarına uygunluğun denetimi, 
 • İşletmeye kredi verenler için nakit akışı bilgisine ilişkin nakit tahsilat ve nakit ödeme esaslı muhasebe ilkelerine uygunluğun denetimi,
 • Tahvil, kredi ve hibe sözleşmeleri gibi sözleşmelerin finansal raporlama kurallarına uygunluğunun denetimi,
 • Teşvik, destek ve fon sağlayan kurum tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla söz konusu kurum tarafından oluşturulan düzenlemelere uygunluk denetimi.
 •  Yerel ve uluslararası düzenlemelere veya iç prosedürlerine uygunluğun gözden geçirilmesi.
 • Ve benzeri konulardaki denetimler
Scroll to Top
https://www.a1denetim.com.tr/aylik-net-asgari-ucret-8-50680-tl-oldu/ https://www.a1denetim.com.tr/kdv-beyanname-verme-ve-odeme-sureleri-degisti/