Güncel Haberler

Birleşme, devir, tasfiye, tam bölünme ve nevi değişikliği için e-beyanname verilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusunda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre Birleşme, Devir, Tasfiye Dönemi, Tam Bölünme ve Nevi Değişikliği nedenleriyle verilmesi gereken kıst dönem beyannamelerin elektronik ortamda e-Beyanname sisteminden alınmasına yönelik program değişikliği yapılmıştır.10.11.2022 tarihinden itibaren birleşme, devir, tasfiye dönemi, tam bölünme ve nevi değişikliği nedeniyle verilmesi gereken beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir.

Birleşme, devir, tasfiye, tam bölünme ve nevi değişikliği için e-beyanname verilecek Read More »

Yeniden değerleme oranı 2022 için %122,93 olarak belirlendi

24 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan VUK Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile;  2022 yılına ait olup çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artırılması ve 2022 hesap dönemi sonu itibariyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında

Yeniden değerleme oranı 2022 için %122,93 olarak belirlendi Read More »

Bazı binek araçlarda ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları yeniden belirlendi

24 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6417 sayılı CK ile bazı binek araçların (8703 GTİP numaralı mallardan “Diğerleri” satırında yer alan bazı malların) ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları bugünden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir: Mal İsmi                                                                                                               Vergi Oranı (%) -Diğerleri –Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler —ÖTV matrahı 184.000 TL’yi aşmayanlar

Bazı binek araçlarda ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları yeniden belirlendi Read More »

Bağımsız denetime tabi olma limitleri değişti

30 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6434 sayılı CK ile bağımsız denetime tabi olma eşik değerleri değiştirilmiştir. Bu çerçevede, Kararın 3/3’üncü maddesinin 1 ve 2 numaralı bentleri kapsamı dışındaki şirketler için eşik değerler şöyle belirlenmiştir: Aktif toplam: 75 milyon TL Yıllık net satış hasılatı: 150 milyon TL Çalışan sayısı: 150 kişi Bu ölçütlerden en

Bağımsız denetime tabi olma limitleri değişti Read More »

Scroll to Top
https://www.a1denetim.com.tr/aylik-net-asgari-ucret-8-50680-tl-oldu/ https://www.a1denetim.com.tr/kdv-beyanname-verme-ve-odeme-sureleri-degisti/