Bağımsız Denetim Hizmetleri

Finansal Tabloların Denetimi

Menfaat gruplarının işletme hakkında temel bilgi sağlayabileceği kaynakça olan finansal tablolarında yanlış ve hatalı bilgiler bulunma olasılığına karşın finansal tabloların güvenilirliğini arttırmak adına denetimi yapılmaktadır.  Sahip olduğumuz KGK, SPK, ve EPDK bağımsız denetim yetki belgeleri ile şirketlerin finansal bilgilerinin, düzenleyici kurumlarca belirlenen standartlara uygunluğu ve doğruluğunu tespiti, denetim tekniklerinin uygulanarak yapılmakta ve raporlanması sağlanmaktadır.

Denetimlerimiz uluslararası denetim standartlarına uygun olarak yapılmaktadır ve muhasebe kayıtlarının doğrulanmasına yönelik gerekli görülen denetim prosedürlerini içermektedir. Denetim hizmetlerimiz aşağıda yer alan yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir.

 •  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları – UFRS
 •  Türkiye Finansal Raporlama Standartları- TFRS
 •  Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları – BOBİ FRS
 •  Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı – SPK
 •  Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemeleri – EPDK
 •  Türk Vergi Mevzuatı

Uygunluk Denetimleri

Uygunluk denetimlerinde şirket yönetimi tarafından belirlenmiş olan amaç ve politikalara, yönetmelik ve prosedürlere, mali ve diğer mevzuata uyulup uyulmadığını veya hangi düzeyde uyulduğunu belirlemek amacıyla denetimini yapıyoruz.

Özel Amaçlı Denetimler

Özel amaçlı denetim kapsamında hazırlamış olduğumuz denetim raporları UFRS, TFRS veya benzeri herhangi bir muhasebe ve raporlama standartlarında hazırlanmaktadır. Özel amaçlı denetim müşterilerimiz tarafından talep edilmesi halinde finansal tabloları denetlenmektedir. Hizmetlerimiz ise aşağıdaki gibidir;

 •  İşletmelerin, kurumlar vergisi matrahlarına temel oluşturan muhasebe ilkelerine göre hazırlanan finansal tablolar,
 •  Tahakkuk yerine tahsilat ve tediye bazlı muhasebe ilkelerine göre hazırlanan finansal tablolar
 •  Herhangi bir kredi sözleşmesinde yer alan finansal raporlama ilkelerine uygun olarak denetlenmesidir.
   
Scroll to Top
https://www.a1denetim.com.tr/aylik-net-asgari-ucret-8-50680-tl-oldu/ https://www.a1denetim.com.tr/kdv-beyanname-verme-ve-odeme-sureleri-degisti/