E-ticaret Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Hızla büyüyen ve gelişen e-ticaret sektöründeki oyuncuların davranışlarını düzenlemek amacıyla 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun (E-ticaret Kanunu veya Kanun) kısa süre önce köklü bir değişime uğramıştı[1]. 1 Ocak 2023 itibariyle[2] yürürlüğe giren yeni düzenlemeler[3] ile e-ticaret sektöründeki aktörlere önemli yükümlülükler öngörülmüş, özellikle e-ticarette haksız rekabetin önlenmesi ve rekabeti bozucu uygulamaların önüne geçilmesini sağlamak amacıyla önemli kısıtlamalar getirilmişti. Değişen Kanun ile yeni yükümlülüklerin uygulanmasına ilişkin olarak, başta elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar (ETAHS) ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların (ETHS) faaliyet ve denetimlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla, Temmuz 2022’den bu yana beklenen ikicil düzenleme olan E-ticaret Yönetmeliği[4] (Yönetmelik) 1 Ocak 2023 itibariyle[5] yürürlüğe girdi. İşbu makale E-ticaret Yönetmeliği ile getirilen başlıca düzenlemeleri kısaca ele alır.

Kaynak : https://www.erdem-erdem.av.tr/

admin
Author: admin

Scroll to Top
https://www.a1denetim.com.tr/aylik-net-asgari-ucret-8-50680-tl-oldu/ https://www.a1denetim.com.tr/kdv-beyanname-verme-ve-odeme-sureleri-degisti/