Gelir Vergisi Genel Tebliği

Yıl içindeki işveren değişikliğinde kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifat yapılabilecek

30 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 321 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; 

-Genel bütçe kapsamında bulunan kamu idarelerinin tek işveren sayılarak bu kurumlardan elde edilen ücret gelirlerinin kümülatif matrah üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilebileceği,

-Hizmet erbabının aynı takvim yılı içerisinde işveren değişikliği yaptığı durumlarda, talep etmesi ve işverenin de kabul etmesi halinde, yeni işverenin eski işverendeki gelir vergisi matrahını dikkate alarak kümülatif matrah üzerinden tevkifat yapılabileceği,

açıklanmıştır.

admin
Author: admin

Scroll to Top
https://www.a1denetim.com.tr/aylik-net-asgari-ucret-8-50680-tl-oldu/ https://www.a1denetim.com.tr/kdv-beyanname-verme-ve-odeme-sureleri-degisti/