Girişim Sermayesi Pazarına İlişkin Düzenleme 

Değerli İş Ortaklarımız,

Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.3) (Tebliğ) 18.05.2023 tarihli ve 32194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulacak Girişim Sermayesi Pazarı’na ilişkin usul ve esaslar düzenlenir. Tebliğ kapsamında öne çıkan düzenlemeler aşağıda özetlenir:

  • Girişim Sermayesi Pazarı’nda gerçekleşecek işlemlerin kapsamı, halka açık olmayan anonim ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla pay ihracı olarak tanımlandı. Tebliğ’de bu ihracın, payların halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılması yoluyla gerçekleşmesi öngörüldü. Ayrıca Tebliğ kapsamında ihraç edilmiş payların sadece nitelikli yatırımcılar tarafından satın alınabileceği düzenlendi.
  • Genel ilkelere paralel şekilde Tebliğ uyarınca yapılacak ihraçlarda izahname hazırlaması ve bu izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından onaylanması zorunlu. İzahnamenin onaylanması için Kurul’a yapılacak başvuru öncesinde yapılması gereken işlemler Tebliğ’de düzenlendi.
  • Girişim Sermayesi Pazarı’nda payları işlem görecek ortaklıklara ilişkin finansal eşikler Tebliğ ile aktif toplamı, net satış hasılatı ve sermaye esas alınarak düzenlendi.
  • Tebliğ kapsamındaki ortaklıkların paylarının borsada işlem görmesi ve halka arz edilmesi konusunda iki yıllık bekleme süreleri öngörülür.
  • Tebliğ ile Girişim Sermayesi Pazarı’nda payları işlem gören ortaklıklara finansal rapor düzenleme yükümlülüğü, Kurumsal Yönetim Tebliği, Pay Alım Teklifi Tebliği ve Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında birtakım muafiyetler getirilir.

Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

admin
Author: admin

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
https://www.a1denetim.com.tr/aylik-net-asgari-ucret-8-50680-tl-oldu/ https://www.a1denetim.com.tr/kdv-beyanname-verme-ve-odeme-sureleri-degisti/