Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

17 Ocak 2023 tarih ve 32076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) yürürlüğe girdi.

Yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Yönetmeliğin Amaç başlıklı 1. maddesi, “güneş enerjisine dayalı önlisans veya lisanssız elektrik üretim faaliyeti başvurularının teknik değerlendirmeleri ile önlisans, üretim lisansı veya lisanssız üretim faaliyeti kapsamındaki tadil taleplerinin değerlendirmelerinin yapılmasına yönelik usul ve esasları belirlemek” olarak değiştirildi.
  • Madde 4’te yer alan “LÜY”, “Kullanılamaz Alan”, “Genel Müdürlük” tanımları değiştirildi ve “Azami Santral Sahası Alanı”, “Bağdaşmaz alan”, “Bağlantı bölgesi”, “Önlisans”, “Şebeke işletmecisi” başta olmak üzere yeni tanımlara yer verildi. Azami Santral Sahası Alanı için bir üst sınır belirlendi.
  • Güneş enerjisine dayalı önlisans başvurularının teknik değerlendirmesi, Önlisans ve/veya üretim lisansı alınmış başvurular için tadil taleplerinin değerlendirmesi ve LÜY kapsamında yapılan başvurular ile tadil taleplerinin değerlendirmesine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.
  • Önlisans başvurusu yapılmış olup EPDK tarafından henüz önlisansı verilmemiş olan başvurulara ait santral sahaları içerisinde güneş enerjisine dayalı ve arazi uygulamalı lisanssız elektrik üretimi faaliyeti başvurusu yapılamayacağı düzenlendi.

Kaynak : https://www.erdem-erdem.av.tr/

Ceyhun Deniz
Author: Ceyhun Deniz

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
https://www.a1denetim.com.tr/aylik-net-asgari-ucret-8-50680-tl-oldu/ https://www.a1denetim.com.tr/kdv-beyanname-verme-ve-odeme-sureleri-degisti/