KKM kazanç İstisnasından 31/12/2022 bilançosundaki yabancı paralar İtibariyle de yararlanılabilecek

26 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı CK ile;

Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14/4 maddesinde yer alan KKM hesaplarından dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır hükmünün 31/12/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibariyle de uygulanmasına karar verilmiştir.

Ayrıntıları öğrenin


Scroll to Top