ORTAKLARIMIZ

Abdullah BULUM

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

1943 Ankara doğumludur. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Maliye Bakanlığı’nda 30 yılı aşkın bir süre, Maliye Müfettişliği, Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı ve Başyardımcılığı, Hamburg Başkonsolosluğu ve Lefkoşe Büyükelçiliği Maliye Müşavirliği, Bakanlık Müşavirliği, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. 1995 yılından beri A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin fahri kurucu ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır.


İbrahim KARA

Yönetim Kurulu Başkanı
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

1946 Erzincan doğumludur. Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi mezunudur. Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü, Gelirler Baş kontrolörü ve bu Kurulun Başkanı olarak görev yapmış, 1975 ve 1978 yıllarında Almanya’da katma değer vergisi ve tekdüzen muhasebe uygulamaları konusunda çalışmalara katılmıştır. İki yıl TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. 1995 yılından beri A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin kurucu ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır.


Aydın ERDİM

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

1941 Denizli doğumludur. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Maliye Bakanlığı’nda Maliye Müfettişi, Başmüfettişi ve Personel Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 1995 yılından beri A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin kurucu ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır. 


Yücel AYHAN

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

1944 İzmir doğumludur. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü, Başkontrolörü ve İzmir Grup Başkanı olarak 23 yıl süre ile görev yapmıştır. 1995 yılından beri A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin kurucu ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır. 


Nedime GÜLDAŞ

Ortak – Baş Denetçi

1945 Malatya doğumludur. Ankara Kız Lisesi ve Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur. Avukatlık Stajını tamamlamıştır. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Gelirler Kontrolörü, Gelirler Baş Kontrolörü ve Kurulun Ankara Grup Başkanlığı görevlerinde toplam 24 yıl süreyle çalışmıştır. 1995 yılından beri A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır.


Hasan GÜZEL

Ortak – Baş Denetçi

1945 Divriği doğumludur. Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’ni bitirmiştir. 24 yıl Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü, Baş Kontrolörü olarak görev yapmış, 2 yıl bu Kurulun Başkan Yardımcılığı ve Eğitim Grup Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür. 1995 yılından beri A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır.


İlgin SAYLAM

Ortak – Kıdemli Denetçi

1949 Milas doğumludur. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur. 26 yıl Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü ve Gelirler Başkontrolörü görevlerinde bulunmuştur. 2008/Temmuz ayından beri  A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır. 


İbrahim TUTAR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

Tutar, 1979 yılında AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne (SBF) girmiş ve 1983 yılında SBF’nin İktisat ve Maliye Bölümünden mezun olmuştur. Tutar’ın Boston Üniversitesinin ekonomi bölümünden  alınmış Master derecesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ekonomi bölümünden alınmış Doktora derecesi vardır.

Tutar, Maliye Bakanlığında 10 yıl Maliye Müfettişliği ve iki yıl da  daire başkanlığı yaptıktan sonra, 1997 yılında PricewaterhouseCoopers (PwC)’a kıdemli müdür olarak geçmiştir. PwC’da 5 yıl çalıştıktan sonra 2002 Kasım Ayında ayrılarak kendi danışmanlık ve denetim şirketini kurmuştur.

Tutar, 1984’te başlayan kariyeri boyunca tam tasdik denetimi, finansal denetim, bağımsız denetim, devir, birleşme, bölünme, tasfiye, KDV iadesi, yatırım ve AR-GE teşvikleri, transfer fiyatlandırması raporlaması, şirket değerlemesi ve vergi danışmanlığı gibi hizmetler vermiştir.

Tutar, 1994-1996 yıllarında ODTÜ Kamu Yönetimi bölümünde ders vermiş; kariyeri boyunca birçok eğitim semineri ve konferans düzenlemiştir.

Tutar’ın yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayımlanmış birçok makale ve kitap bölümü mevcuttur. Ayrıca, ‘Türkiye’de Transfer Fiyatlandırması’ başlıklı kitabın ortak yazarıdır.

2008 yılından beri A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır.


Ahmet AYTEMİZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sorumlu Ortak Denetçi

Ahmet AYTEMİZ 1985 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünü bitirmiştir. 1995-1996 yıllarında A.B.D MBA (İşletme)-Southern New Hampshire University’de master yapmıştır. 1985 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak Maliye Teftiş Kuruluna girmiş, 1988 yılında Maliye Müfettişi, 1995 yılında Maliye Başmüfettişi olmuştur.
Kuruluş döneminde, 1997-1998 yıllarında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 1998-2000 yıllarında Maliye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2000-2005 yıllarında Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı, görevlerini üstlenmiştir. 2005-2008 yıllarında Yurtdışı ataşelik görevinden sonra 2008-2014 yıllarında Maliye Başmüfettişi ve Vergi Başmüfettişliği görevlerinde bulunmuştur.
2014 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak çalışmaktadır. 2016 yılından beri A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır.
E-Posta: ahmet.aytemiz@a1denetim.com.tr988 yılında Maliye Müfettişi, 1995 yılında Maliye Başmüfettişi,19971998 yıllarında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı,1998-2000 yıllarında Maliye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı,2000-2005 yıllarında Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı, 2005-2008 yıllarında Yurtdışı ataşelik,2008-2014 yıllarında Maliye Başmüfettişi ve Vergi Başmüfettişliği görevlerinde bulunmuştur.2014 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.2016 yılından beri A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır.

E-Posta: ahmet.aytemiz@a1denetim.com.tr


Doğan ALANTAR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ortak – Denetçi

1975 yılında Ardahan Hanak´ta doğdu. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü´nden mezun oldu. ABD Boston Üniversitesi´nde 2005 yılında başladığı Finansal Ekonomi bölümündeki yüksek lisansını 2007 yılında bitirdi. 2022 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman alanında doktora eğitimini tamamladı. Kariyerine 1998 yılında Eximbank´ta Uzman Yardımcısı olarak başladı. Kısa bir süre sonra yapılan sınavı kazanarak Maliye Müfettiş Yardımcısı unvanı ile Teftiş Kurulu’na katıldı. Yeterlilik sınavını geçerek 2001 yılında Maliye Müfettişi oldu. 2007 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nde daire başkanlığı görevine atandı. Daire başkanı olarak bütçe politikası ve uluslararası ilişkilerden sorumlu olarak çalıştı. 2012 yılında Bakanlıktaki görevinden ayrılıp özel sektörde Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı. Halen bu mesleğini sürdürmektedir. 2019 Ağustos ayından itibaren Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2017 yılından beri A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır.


Eray ASİL

Yönetim Kurulu Üyesi
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

1975 Şereflikoçhisar/Ankara doğumludur. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye Bölümü’nden lisans, 2006 yılında University of Illinois at Urbana-Champaign’den ekonomi politikası yüksek lisans derecesini almıştır. 1998-2006 yılları arasında Maliye Müfettişliği, 2006-2010 arasında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nda Grup Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2010-2013 döneminde sırasıyla Ernst&Young ve HLB International’da vergi direktörü, 2013-2017 arasında ise önce PepsiCo Türkiye’de hazine ve vergiden sorumlu asistan kontrolör ve ardından Via Şirketler Grubunda CFO görevlerini yürütmüştür. 2017 yılından beri A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır.


Osman SARAÇ

Ortak – Denetçi

1973 Konya doğumludur. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye ABD Yüksek Lisansını daha sonra Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalında Doktorasını tamamladı.

– Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk ABD Asistanı (1997/12)

– Maliye Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Maliye Müfettiş Yrd. (1998/3-2002/3)

– Maliye Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Maliye Müfettişi (2002/3-2005/12)

– Kalkınma Bankası A.Ş. İştiraki Acıselsan A.Ş. Yönetim Kur. Baş. (2005/3-2005/12)

– Kalkınma Bankası A.Ş. İştiraki Acıselsan A.Ş. Yönetim Kur. Baş. (2005/3-2005/12)

 -TOBB Kuyumculuk Piyasası Meclisi Üyeliği (2005/12-2013/3)

 -TOBB Sermaye Piyasası Meclisi Üyeliği (2005/12-2013/3)

– İstanbul Altın Borsası Bşk.Yrd. (2005/12-2006/12)

– İstanbul Altın Borsası Başkanı (2006/12- 2013/3)

– Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi; Onsa Rafineri A.Ş. YK Üyeliği, Alnus Yatırım A.Ş. YK Üyeliği (2013/4- 2016/3)

– Borsa İstanbul Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanvekili; Takasbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (2016/4-2017/6)

– Medipol Üniversitesi ve Hastaneleri YK Bşk Danışmanı (2017/7-2018/7)

görevlerinde bulundu. 2018 Eylül ayında Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak çalışmaya başladı. 2018 yılından beri A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır.


Hikmet ÇAKIR

Ortak – Denetçi

1953’te Akçadağ’da doğdu. 1974’te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İşletme-Maliye Bölümü’nü bitirdi. 1976-1988 yılları arası Maliye Teftiş Kurulu’nda Maliye Müfettişi, 1988-1998 yılları arasında Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı, 1998-2011 yılları arasında Maliye Teftiş Kurulu’nda Maliye Baş Müfettişi, 2011-2018 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu’nda Vergi Baş Müfettişi olarak görev aldı. 2019 yılından beri A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır.


Gül ARSLAN KURNAZ

Ortak – Denetçi

1993 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi’nden, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden, 2020 yılında Muhasebe Finansman Tezli Yüksek Lisans programından mezun oldu. 1993 yılında Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı. 2000-2011 yıllarında Vergi Denetmeni, 2011-2015 yıllarında Vergi Müfettişi olarak görev yaptı. 2015 Şubat ayından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı. 2014 yılında bağımsız denetçi ruhsatını aldı.  2019-2022 dönemi Ankara YMM Odası Etik Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 2020 yılında başladığı Başkent Üniversitesi Muhasebe Finansman doktora programına devam etmektedir. 2020 yılından beri A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır.


Gürol GÜNDOĞAN

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

1972 yılında Manisa Demirci’ de doğmuştur. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Milli Emlak Genel Müdürlüğünde çalıştıktan sonra 1998- 2007 yılları arasında Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Maliye Müfettişi olarak görev yapmıştır. Bir dönem Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumunda denetçi olarak görevlendirilmiş, ayrıca yüksek askeri mahkemede bilirkişilik görevlerinde bulunmuştur. 2005 – 2006 döneminde Amerika Birleşik Devletleri’nde Illinois Üniversitesinde Teknoloji Yönetimi ve İşletme yüksek lisansı yapmıştır. 2007-2011 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığında sırasıyla Tahsilat ve Özel Tüketim Vergisinden sorumlu Grup Başkanı olarak çalışmıştır. 2011 yılında kamudaki görevinden kendi isteği ile ayrılarak yeminli mali müşavirlik ve denetim hizmetleri vermeye başlamıştır. 2021 yılında A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye ortak olarak katılmıştır.


Ramazan GÜL

Ortak – Denetçi

1948 Isparta doğumludur. 1972 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi. Gazi Üniversitesi Mali Bilimler Enstitüsü Servet Beyanı Alanında Yüksek Lisansını tamamladı. Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü ve Gelirler Baş kontrolörü görevlerinde bulundu. 21. Dönem Isparta Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yaptı. Milletvekilliği döneminde bütçe ve KİT komisyonlarında ve parti müfettişliği görevlerinde bulundu. 2003 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. 2022 yılında katıldığı A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır.


Galip TAŞDEMİR

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

1952 Amasya doğumludur. 1968 yılında Amasya Lisesini, 1972 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İstatistik-Maliye bölümünü bitirmiştir.1973-1974 yıllarında Şekerbank Cağaloğlu Şubesinde Memur, 1974-1976 yıllarında T.C. Merkez Bankası İstanbul Kambiyo Şubesinde Memur, 1976-1987 yıllarında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı, Baş Hesap Uzmanı, 1987-1992 yıllarında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı, 1992-1995 yıllarında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı, 1995-1998 yıllarında Maliye Bakanlığı Köln Başkonsolosluğu Maliye ve Gümrük Ataşesi, 1998-2000 yıllarında Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı, 2000-2004 yıllarında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü, 2001-2004 yıllarında Savunma Sanayi Müsteşarlığı Denetim Kurulu Üyesi, 2004 yılında Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 2004-2007 yıllarında Maliye Bakanlığı Berlin Başkonsolosluğu Maliye ve Gümrük Ataşesi, 2007-2008 yıllarında Maliye Bakanlığı Müşaviri görevlerinde bulunmuştur. 2009 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. 2022 yılında katıldığı A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır.


Özgür ŞİMŞEK

Ortak – Denetçi

1989 yılında Ankara Maliye Meslek Lisesinden, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2006 yılında ABD, Boston Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1993-2004 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda çalışmış, 2004’te Baş Hesap Uzmanlığına atanmıştır. Görevi esnasında çeşitli sektörlerde büyük ölçekli firmalarda vergi incelemeleri ve araştırmalar yapmıştır. 2007’de Gelir İdaresi Başkanlığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu Grup Başkanı olarak atanmış, Çifte Vergilendirmeyi Önleme anlaşmalarının uygulanması ve Bilgi Değişiminden sorumlu olarak 2 yıl görev yapmıştır. 2008’de kamu görevinden ayrılarak, özel sektörde genel müdür yardımcılığı, yönetim kurulu üyeliği ve üst düzey yöneticilik yapmıştır. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçilik belgelerine sahiptir. 2022 yılında katıldığı A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır.


Ceyhun DENİZ

Ortak

2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl, Maliye Teftiş Kurulunda maliye müfettiş yardımcısı olarak göreve başlamış ve 2010 yılında Maliye Müfettişliğine atanmıştır. 2011 yılından itibaren Vergi Denetim Kurulu İstanbul Transfer Fiyatlandırması Grup Başkanlığında vergi müfettişi, 2013 ila 2015 yılları arasında ise İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında Başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2015 yılında yüksek lisans eğitimi için İngiltere Bournemouth Üniversitesine gitmiş ve uluslararası işletme dalında onur derecesiyle mezun olmuştur. Görevde olduğu süre boyunca çok sayıda çokuluslu şirketin vergi incelemesini yürütmüş olup aynı zamanda birçok kamu kurumu nezdinde teftiş görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Koordinatör olarak görev yapmış olup, İstanbul Sektörel 1 Denetim Daire Başkanlığında Vergi Başmüfettişi olarak görev yapmakta iken kamudaki görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçilik belgelerine sahiptir. 2022 yılında A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye ortak olarak katılmıştır.


İlyas MERİÇ

Ortak – Denetçi

İlyas Meriç mesleki yaşamına 2009 yılında Maliye Teftiş Kurulu’nda maliye müfettişi olarak başlamıştır. 10 yıllık kamu görevi süresince ilyas, çok uluslu şirketler ile büyük şirketler nezdinde vergi incelemeleri ve maliye bakanlığı birimlerinin teftişi görevlerini gerçekleştirmiş, ayrıca maliye bakanlığını temsilen uluslararası organizasyonlara iştirak etmiştir. Kamudaki görev süresinin son iki yılında vergi denetim kurulu transfer fiyatlandırması, örtülü sermaye ve yurtdışı kazançlar grubunda başkan yardımcısı olarak çalışmıştır. 2019 yılında PwC’ye katılan ilyas, PwC’deki görevi süresince bankacılık, finans ve sigortacılık sektöründeki müşterilerine vergi denetimi, danışmanlık ve transfer fiyatlandırması hizmetleri ile yabancı müşterilerine danışmanlık hizmeti sunmuştur

İlyas Meriç, Galatasaray Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olmuştur, ayrıca lisans döneminde eğitimine değişim programıyla bir dönem Pantheon -Sorbonne (Paris 1 ) üniversitesinde devam etmiştir . Uluslararası vergilendirme ve finans alanında yüksek lisansını İngiltere’de Bournemouth Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Vergi alanında ulusal ve uluslararası yayınlarda (le Monde, Tax Notes International, Vergi Dünyası, Vergi Sorunları, Yaklaşım gibi) Türkçe, Fransızca Ve İngilizce olarak yayımlanmış birçok makalesi bulunmaktadır.

Yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi olan ilyas Meriç, çok iyi derecede İngilizce ve Fransız’ca bilmektedir. 2022 yılında katıldığı A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır.


Scroll to Top
https://www.a1denetim.com.tr/aylik-net-asgari-ucret-8-50680-tl-oldu/ https://www.a1denetim.com.tr/kdv-beyanname-verme-ve-odeme-sureleri-degisti/