Ceyhun DENİZ
Ortak

2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl, Maliye Teftiş Kurulunda maliye müfettiş yardımcısı olarak göreve başlamış ve 2010 yılında Maliye Müfettişliğine atanmıştır. 2011 yılından itibaren Vergi Denetim Kurulu İstanbul Transfer Fiyatlandırması Grup Başkanlığında vergi müfettişi, 2013 ila 2015 yılları arasında ise İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında Başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2015 yılında yüksek lisans eğitimi için İngiltere Bournemouth Üniversitesine gitmiş ve uluslararası işletme dalında onur derecesiyle mezun olmuştur. Görevde olduğu süre boyunca çok sayıda çokuluslu şirketin vergi incelemesini yürütmüş olup aynı zamanda birçok kamu kurumu nezdinde teftiş görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Koordinatör olarak görev yapmış olup, İstanbul Sektörel 1 Denetim Daire Başkanlığında Vergi Başmüfettişi olarak görev yapmakta iken kamudaki görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçilik belgelerine sahiptir. 2022 yılında A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye ortak olarak katılmıştır.

E-posta: ceyhun.deniz@a1denetim.com.tr


Scroll to Top