Gül ARSLAN KURNAZ
Ortak Denetçi

1993 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi’nden, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden, 2020 yılında Muhasebe Finansman Tezli Yüksek Lisans programından mezun oldu. 1993 yılında Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı. 2000-2011 yıllarında Vergi Denetmeni, 2011-2015 yıllarında Vergi Müfettişi olarak görev yaptı. 2015 Şubat ayından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı. 2014 yılında bağımsız denetçi ruhsatını aldı.  2019-2022 dönemi Ankara YMM Odası Etik Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 2020 yılında başladığı Başkent Üniversitesi Muhasebe Finansman doktora programına devam etmektedir. 2020 yılından beri A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır.

E-Posta: gul.kurnaz@a1denetim.com.tr

Scroll to Top
https://www.a1denetim.com.tr/aylik-net-asgari-ucret-8-50680-tl-oldu/ https://www.a1denetim.com.tr/kdv-beyanname-verme-ve-odeme-sureleri-degisti/