Dr. İbrahim TUTAR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Sorumlu Ortak Başdenetçi / Sorumlu Denetçi

Tutar, 1979 yılında AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne (SBF) girmiş ve 1983 yılında SBF’nin İktisat ve Maliye Bölümünden mezun olmuştur. Tutar’ın Boston Üniversitesinin ekonomi bölümünden  alınmış Master derecesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ekonomi bölümünden alınmış Doktora derecesi vardır.

Tutar, Maliye Bakanlığında 10 yıl Maliye Müfettişliği ve iki yıl da  daire başkanlığı yaptıktan sonra, 1997 yılında PricewaterhouseCoopers (PwC)’a kıdemli müdür olarak geçmiştir. PwC’da 5 yıl çalıştıktan sonra 2002 Kasım Ayında ayrılarak kendi danışmanlık ve denetim şirketini kurmuştur.

Tutar, 1984’te başlayan kariyeri boyunca tam tasdik denetimi, finansal denetim, bağımsız denetim, devir, birleşme, bölünme, tasfiye, KDV iadesi, yatırım ve AR-GE teşvikleri, transfer fiyatlandırması raporlaması, şirket değerlemesi ve vergi danışmanlığı gibi hizmetler vermiştir.

Tutar, 1994-1996 yıllarında ODTÜ Kamu Yönetimi bölümünde ders vermiş; kariyeri boyunca birçok eğitim semineri ve konferans düzenlemiştir.

Tutar’ın yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayımlanmış birçok makale ve kitap bölümü mevcuttur. Ayrıca, ‘Türkiye’de Transfer Fiyatlandırması’ başlıklı kitabın ortak yazarıdır.

2008 yılından beri A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin ortağı ve denetçisi olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim yapmaktadır.

E-Posta:  ibrahim.tutar@a1denetim.com.tr


Scroll to Top