Yücel AYHAN
Sorumlu Ortak Baş Denetçi / Sorumlu Denetçi 

1944 İzmir doğumludur. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü, Başkontrolörü ve İzmir Grup Başkanı olarak 23 yıl süre ile görev yapmıştır. 1995 yılından beri A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin kurucu ortağı ve denetçisi olarak İzmir’de  YMM’lik ve bağımsız denetim  yapmaktadır.

E-Posta: a1denetim@a1denetim.com.tr


Scroll to Top