Sosyal Ağ Sağlayıcıların Yükümlülüklerinin Belirlenmesine Yönelik Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurulu Kararı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun (Kurul) 28.03.2023 tarihli ve 2023/DK-İD/119 sayılı kararı (Karar) 01.04.2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile Kurul’un 29.09.2020 tarihli ve 2020/DK-İD/274 sayılı kararı ile getirilen sosyal ağ sağlayıcılar hakkındaki usul ve esaslara ek düzenlemeler getirildi. Karar kapsamında öne çıkan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

  • Karar kapsamında, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların (Sosyal Ağ Sağlayıcı) Türkiye’de temsilci belirleme yükümlülükleri düzenlenir.
  • Türkiye’den günlük erişimi on milyonu aşan Sosyal Ağ Sağlayıcılarına ilişkin özel düzenlemeler getirilir. Buna göre, Türkiye’den günlük erişimi on milyonu aşan Sosyal Ağ Sağlayıcı’nın temsilcisinin; (i) tüzel kişi ise sermaye şirketi şeklinde kurulan şube olması, (ii) Sosyal Ağ Sağlayıcı’nın unvanının ayırt edici ibaresi ile sermaye şirketinin kurulduğu ili içeren unvana sahip olması, (iii) paylarının tamamının Sosyal Ağ Sağlayıcı’ya ait olması, (iv) esas sermaye tutarının en az 100.000.000 Türk Lirası olması ve (v) esas sözleşmesinde, Sosyal Ağ Sağlayıcı tarafından tam yetkili ve sorumlu kılındığının açıkça belirtilmesi gerekir.
  • Karar ile Sosyal Ağ Sağlayıcılar’a ayrıca reklam kütüphanesi oluşturma, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen belirli suçları işleyenler hakkında adli mercilere bilgi verme, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan içerikleri kolluk ile paylaşma ve kriz planı oluşturma gibi yükümlülükler ve kullanıcıların kişisel verilerinin korunması ve siber güvenlik önlemlerine ilişkin çeşitli tedbirler getirilir.
  • Son olarak, Karar kapsamında Sosyal Ağ Sağlayıcılar’ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde başvurulacak adli ve idari yaptırımlara yer verilir.
  • Ayrıntıları öğrenin
admin
Author: admin

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Scroll to Top