Teknoparklar ile ArGe/Tasarım merkezlerindeki bilişim personeli için uzaktan çalışma oranı %100 oldu

20 Nisan 2023 tarihli 7103 sayılı CK ile;

1 Nisan 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2. maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oran, mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek bilişim personeline 01.04.2023-31.12.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) %100, bunlar dışındaki personele ise 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %75 olarak uygulanacaktır. 

admin
Author: admin

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Scroll to Top