Yasal Denetimler

Vergi Denetimi

1.    Gelir Vergisine tabi mükelleflerin tam tasdik işlemleri

2.    Kurumlar Vergisine tabi mükelleflerin tam tasdik işlemleri

3.    Katma Değer Vergisi İadesi tasdik işlemleri

4.    Diğer vergi beyannamelerinin tasdik işlemleri

5.    Vergi hukuku yönünden özel denetimler

6.    İç denetim ve yapılanma analizi

7.    Şirket değerlemesi ve risk analizi

8.    Revizyon çalışmaları

Bağımsız Denetim

1.    Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) tabi kuruluşların denetimi ve raporlaması

2.    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) tabi kuruluşların denetimi ve raporlaması

3.    Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen Türk Ticaret Kanununa tabi şirketlerin denetimi ve raporlaması

4.    Uluslararası denetim standartlarına göre özel amaçlı mali denetim ve raporlama

5.    İç kontrol sistem incelemeleri

6.    Kurumlara yönelik,

* özel muhasebe

* finansal raporlama ve

*denetim ile ilgili eğitim hizmetleri

Scroll to Top
https://www.a1denetim.com.tr/aylik-net-asgari-ucret-8-50680-tl-oldu/ https://www.a1denetim.com.tr/kdv-beyanname-verme-ve-odeme-sureleri-degisti/