Yönetim Danışmanlığı

Tema Team

Kurumsallaşma yolunda ilerleyen hatta henüz daha profesyonelleşmenin başında ve yükselişte olan güçlü firmaların patronlarının işlerine son derece hakim olduklarını görürsünüz. O patronları alıp başa koyun, yeniden sıfırdan bir iş kurabilir, işlerini yeniden belirli bir büyüklüğe getirebilirler. Bu konuda gerçekten uzmandırlar. Bu insanlarda bulunan girişimcilik herkeste doğuştan bulunacak bir yetenek olmadığı gibi sonradan da edinilmesi kolay değildir, az zaman almaz.

Ne var ki bu insanların bu güçlü yanlarının yanında mutlaka ki büyük organizasyonları sevk ve idare edecek güçlü yönetimsel becerilerinin olmasını beklemek de pek uygun olmaz. Bu açıdan bir sistem kurup ardından sistemi büyütüp, işlerini yükseltmiş insanların kendilerini çeşitli konularda uzman danışmanlar ile donattıklarına sık sık şahit olabilirsiniz.

Bir şirketin, anonim şirket olsun, şahıs şirketi olsun, bir yönetim danışmanından alacağı fayda noktalarına sırasıyla bakalım.

Vizyon-Misyon

Vizyon ve misyon beraber ele alındığında şirketin varoluş amacını anlatır. Kısa ve öz bir tanım yapmak gerekirse vizyon şirketin hedefini yani “nereye” gittiğini, misyon ise o hedefe “nasıl” gittiğini belirtir. İkisi toplamda da şirketin varoluş amacını belirler, gittiği yere “neden” gittiğini gösterir.

Şirketteki insan kaynağı sayıca büyümeye başladığında bu küçük sohbetler şirketin en uç noktalarında konuşulmamaya başlar. Bu da esasen temel bir eksikliktir. Çalışanların şirketin nereye ve nasıl gittiği, gittiği yere neden gittiği konusunda hemfikir olmaları insan kaynakları verimliliği açısından son derece önem arz eder.

İnsanlar amaçsız yaşamayacakları gibi, bir amaç olmaksızın, sadece para kazanmak için çalışamazlar da. Böyle bir çalışma şekli şirket çalışanlarına mutsuzluk ve şirkete verimsizlik getirir.

Strateji ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Yönetim danışmanlarının çalışma alanları içerisinde strateji şirketler için başlı başına önemli bir başlıktır. Belirli bir büyüklüğe gelmiş organizasyonlar için, sadece bu konuda danışmanlık veren stratejik yönetim danışmanları vardır.

Strateji iş hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Şirketler sadece en tepe noktada değil, alt kademelerde de sürekli stratejik planlama yaparlar. Bir şirket o seneki satış kaybı riskini önleme stratejisi olarak örneğin daha önce bulunmadığı pazarlara açılmayı hedefleyeceği gibi ihracat departmanı da strateji olarak bu pazarlarda Kore’den başlamayı hedefleyebilir.

Kendisine Kore pazarı verilmiş olan ihracat uzmanı da kendi stratejisi olarak online pazarlama, fuarlara katılım ya da tamamlayıcı ürünler üreten başka bir firmanın kontaklarına erişim kararlarından birini verebilir.

Yönetim Kurulları

Şirketlerin yönetim kurullarının şirketler için çok kıymetli fonksiyonları vardır. Ne var ki nispeten daha küçük aile şirketlerinde yönetim kurulları daha büyük ve karmaşık yapıda şirketlerin yönetim kurulları gibi çalışmazlar. Bu sebepten yönetim kurullarına her şirketin kendi özel durumuna göre yaklaşmak ve ona uygun yöntemlerle çalışmalarını temin etmek gerekir.

Temelde şirket yönetim kurullarının üç ana görevi bulunur:

  1. Yönetim
  2. Denetim
  3. Hizmet

Bu üç görevin ifası şirketin büyüklüğüne ve yapısına göre şekillendirilmelidir. Aksi halde şirkete büyük faydalar sağlaması gereken bir sistem tam aksine şirketi hantallaştırmaya, gereksiz bürokrasi içerisinde işlevlerini bozmaya başlar.

Güçlü bir yönetim danışmanı şirketinizin yönetim kurulunun en efektif biçimde kurulmasına danışmanlık eder. Bu noktada yönetim kurulunda görev yapacak üye sayısı, üyelerin kaçının aile içinden kaçının bağımsız olması gerektiği, ailenin sonraki bireylerinin ne zaman üye olarak alınabileceği, teklif götürülecek aday üyenin belirlenmesi gibi hususlar önemlidir.

Denetim ve Bütçe

Şirketlerde denetim uzun yıllardır bütçe vasıtası ile yapılmakta idi. Söz konusu bütçelemeyi yapan denetim birimi şirketin günlük faaliyetlerini yöneten tepe yöneticisinden bağımsız olarak yönetim kuruluna bağlı bir departmandır.

Güçlü bir denetleme yöntemi olmasına rağmen bütçelemenin yıllık bazda oluşturulmasının bir takım dezavantajları da mevcuttur. Bu sebepten 21nci yüzyılda dünyanın kurumsallaşmış önemli şirketlerinde, ki bunlara çeşitli aile şirketleri de girmektedir, bu denetleme yöntemine alternatif, ülkemizde çok az bilinen yöntemler geliştirilmiştir.

Ben şahsen geleneksel bütçenin tamamen bir kenara atılması taraftarı değilim. Klasik bütçelemenin sene içerisine yayılıp daha işlevsel bir teknik ile uygulanması yanında söz konusu modern yöntemlerin kullanılması gerekmektedir.

Liderlik ve Yönetim

Güçlü bir yönetim danışmanı liderlik kavramının özünü bilen, insan sevk ve idarenin ince ve olmazsa olmaz detaylarına hakim olan kişidir. Liderlik yüzyıllardır değişmeyen bir takım temeller üzerine oturur. Bununla beraber yaşadığımız çağın bizlere sundukları ile de birlikte arkadan gelmekte olan genç nesillerin bakış açılarının kendilerinden önce gelmiş genç nesillerden farklı olduğunu bilmek çok önemlidir.

Zira şirketler tecrübeli ve bilge yöneticilerin, enerji ve vizyon sahibi yeni nesiller ile birlikte, harmoni içerisinde çalışmalarına muhtaçtır.

Liderlik şirketlerde çeşitli kademelere yayılmış biçimdedir. Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda insanı yönetebilmek, bu yöneticileri yönetebilmek ile aynı şey değildir. Farklı aşamalardaki liderlik yetilerinin neler gerektirdiğini bilmek, sosyoloji ve psikoloji bilimlerinin insanlara sunduğu tekniklerden anlamak gerekir.

İyi bir lider bir topluluğu sadece süslü cümlelerle yönetemeyeceğini ve aynı zamanda yetki ve sorumluluğu altındaki organizasyonun sürekliliğini sağlamak için güçlü bir yönetim sistemi de kurması gerektiğini bilir.

Yönetim Sistemi

Güçlü bir yönetim sistemi şirketler için aynı zamanda denetleme anlamında efektif bir otokontrol mekanizmasıdır. Bununla beraber insan kaynakları performans yönetimini de yapabilmenizi sağlar.

Tüm bu özellikleri ile bir yönetim sistemi bir şirket tepe yöneticisinin en kıymetli aletidir. Eskilerin dediği gibi “alet işler, el övünür”. Eğer doğru aletlere sahip değilseniz çıplak elleriniz ile görebileceğiniz iş, yani yapabileceğiniz etki çok sınırlıdır. Bu durumda bir şirketin de büyüyüp ayakta kalabilmesinin mümkünatı ne yazık ki yoktur.

Şirketler yürüttükleri faaliyetler gereği karmaşık, yüksek yaratıcılık gerektiren ya da çok tekrarlı basit faaliyetler içeren işlevlerden oluşabilir. Bununla birlikte çoğu şirket fonksiyonları gereği bu ikisinin karışımı ile yönetilmelidir. Bir yönetim danışmanının bir şirkete güçlü bir yönetim sisteminin A’dan Z’ye nasıl kurulması gerektiğini bilmesi gerekir.

Her şirkete aynı sistem, aynı şekilde kurulmamalıdır. Yönetim sistemi her şirketin kendi koşullarına göre tasarlanmalıdır.

İnsan Kaynakları

İyi bir yönetici bir şirketin en önemli kaynağı nedir diye sorulduğunda düşünmeden insan kaynağı diyecektir. Gerçekten de ne makineler, ne bina, ne de pahalı ERP yazılımları bir şirket için o şirketin çalışanları kadar önemli değildir.

Şirketleri yükseltecek olan gerçek sermayeleri nakit değil, çalışanlarıdır. Bir şirket çalışanları kadar güçlüdür. O sebepten yükselmek isteyen şirketlerin görevi A sınıfı çalışanları işe alıp onlara hak ettikleri fiziki şartları sağlayıp, hak ettikleri maaşı, en iyi eğitimleri, koçlukları, mentörlükleri verip şirkete fayda sağlamalarına yardım etmektir.

Doğru insanları istihdam eden şirketlerde işlerin daha rahat işlediğini, yönetimde huzur ortamının hakim olduğu görürsünüz. İşler yöneticilerin sürekli itmesi ile değil, daha otonom şekilde ilerler. Yani çalışanlar temel vazifelerini kendilerine sürekli hatırlatıldığı için değil, vazifeleri olduğu için yaparlar. Bunlar iç disiplini kuvvetli insanlardır.

İşine hakim bir yönetim danışmanı hizmet verdiği şirketi A sınıfı çalışanı bulmaları için gerekli işe alım ve mülakat teknikleri ile donatır. Sonrasında da o şirketin çalışanlarından verim almalarına katkı sağlar.

Tüm bu konuların ötesinde, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yönetim danışmanlarının konuları arasında şunları da sayabiliriz:

  • Pazarlama ve markalaşma
  • Bilgi Teknolojileri (IT)
  • Dijitalleşme
  • Inovasyon
  • Ar-Ge
  • Satış ve satış yönetimi
  • Tedarik zinciri yönetimi

Güçlü bir yönetim danışmanı büyümekte olan ve yükselmek isteyen şirketlere büyük değer katar. Sistemsel yaklaşımla organizasyonlarını daha profesyonel temellere oturtmalarında yardımcı olur.

Scroll to Top
https://www.a1denetim.com.tr/aylik-net-asgari-ucret-8-50680-tl-oldu/ https://www.a1denetim.com.tr/kdv-beyanname-verme-ve-odeme-sureleri-degisti/