Genel

Birleşme, devir, tasfiye, tam bölünme ve nevi değişikliği için e-beyanname verilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusunda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre Birleşme, Devir, Tasfiye Dönemi, Tam Bölünme ve Nevi Değişikliği nedenleriyle verilmesi gereken kıst dönem beyannamelerin elektronik ortamda e-Beyanname sisteminden alınmasına yönelik program değişikliği yapılmıştır.10.11.2022 tarihinden itibaren birleşme, devir, tasfiye dönemi, tam bölünme ve nevi değişikliği nedeniyle verilmesi gereken beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir.

Yeniden değerleme oranı 2022 için %122,93 olarak belirlendi

24 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan VUK Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile;  2022 yılına ait olup çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artırılması ve 2022 hesap dönemi sonu itibariyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında …

Yeniden değerleme oranı 2022 için %122,93 olarak belirlendi Devamını Oku »

Bazı binek araçlarda ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları yeniden belirlendi

24 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6417 sayılı CK ile bazı binek araçların (8703 GTİP numaralı mallardan “Diğerleri” satırında yer alan bazı malların) ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları bugünden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir: Mal İsmi                                                                                                               Vergi Oranı (%) -Diğerleri –Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler —ÖTV matrahı 184.000 TL’yi aşmayanlar …

Bazı binek araçlarda ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları yeniden belirlendi Devamını Oku »

İFM’deki şirketlerin bazı kazançlarının %50’si kurumlar vergisi matrah tespitinde indirilebilecek

26 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir; “i) 22/6/2022 tarihli ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi …

İFM’deki şirketlerin bazı kazançlarının %50’si kurumlar vergisi matrah tespitinde indirilebilecek Devamını Oku »

Bağımsız denetime tabi olma limitleri değişti

30 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6434 sayılı CK ile bağımsız denetime tabi olma eşik değerleri değiştirilmiştir. Bu çerçevede, Kararın 3/3’üncü maddesinin 1 ve 2 numaralı bentleri kapsamı dışındaki şirketler için eşik değerler şöyle belirlenmiştir: Aktif toplam: 75 milyon TL Yıllık net satış hasılatı: 150 milyon TL Çalışan sayısı: 150 kişi Bu ölçütlerden en …

Bağımsız denetime tabi olma limitleri değişti Devamını Oku »

Ba-Bs formlarının bildiriminde değişiklik yapıldı

3 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan VUK Genel Tebliği (Sıra No: 543) ile 396 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmıştır. Değişikle; Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini verme zorunluluğu kaldırılmıştır.  …

Ba-Bs formlarının bildiriminde değişiklik yapıldı Devamını Oku »

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) 07.12.2022 tarihli ve 32036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı 200’den fazla olan zincir mağazalar için satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından …

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı Devamını Oku »

error: İçerik korunmaktadır !!
Scroll to Top